Ecosysteem Verzilveren internationaal verdienpotentieel Slimme & Duurzame Mobiliteit

Convenant Waterstof In Mobiliteit Provincie Utrecht

Deelname consortium GroenvermogenNL Werkpakket 7 Sociaal-economische impact van de waterstoftransitie

Kennisbijeenkomsten en handreiking Laadinfrastructuur Bedrijventerreinen Amsterdam

Rondetafel bijeenkomst Waterstofbus in het OV

Brandstofvisie met LEF
Platform voor fossielvrij vervoer

Hoe kunnen gemeenten, provincies, regio’s en koplopers geholpen worden bij de transitie naar duurzame mobiliteit en waar kan de brandstofvisie bijdragen tot concrete inkoopconsortia/ aanbestedingen?

Het platform richt zich op decentrale overheden en koplopers die bezig zijn om een lokale brandstofvisie uit te werken en hulp kunnen gebruiken via een keuzemenu van de juiste instrumenten en partners. Lees meer

Slim & Schoon door de Stad
Kennisplatform duurzaam vervoer

In 2014 begonnen in Amsterdam, hebben we ook in Den Haag en Haarlem cruciale informatie gedeeld over beleid en voortgang en honderden mensen aan tafel gebracht.

Platform Eer en Vrijheid
2011-2014

Het Platform Eer en Vrijheid is het landelijk platform voor thema’s als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Professionals en vrijwilligers kunnen kennis delen, netwerken en onderwerpen agenderen tijdens bijeenkomsten en digitaal.

Het platform is door Conversion opgezet en beheert in samenwerking met het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in 2011.

Vrouwen brengen Verandering

De hele wereld zou veel meer naar de lange termijn moeten kijken. Duurzame productie veel duidelijker belonen met subsidies, vervuiling veel zwaarder belasten, de kilometerheffing juist niet budgetneutraal invoeren: dan doet de markt in de meeste gevallen verder het werk.

Eén van de sleutels voor verandering ligt bij vrouwen, is de overtuiging van hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent. In haar geest zijn met het ABNAMRO Dialoques house dialoogtafels opgezet. Lees meer over de filosofie hierachter..

Filo-Sophie Leven is leren’
Uitgeverij Villa Sophia

Filosofie is vrijdenken. De toekomst wordt bepaald door mensen die reflecteren op kennis en ervaring, creativiteit benutten en die de kracht vinden zich in te spannen voor het groter geheel.

Ontmoet de kennis uit de wijsheidtradities uit Oost en West zoals die al eeuwenlang beschikbaar is in een fonds van 20 bijzondere titels en een scala van lezingen.