Platforms voor transitiemakers

Waar het gaat om een einde te maken aan de verspilling van fossiele grondstoffen, daar helpen wij mee. Conversion beschikt over een groot netwerk van landelijke en regionale koplopers. Al onze eerder verzamelde gegevens en ontwikkelde instrumenten staan in de gereedschapskist ter beschikking. Kennis en contacten van overheden, ondernemers en kennisinstellingen brengen wij bij elkaar in kennisnetwerken.

In de afgelopen 25 jaar hebben we, vaak samen met ministeries of gemeenten, contacten onderhouden, informatie verzameld en honderden mensen aan tafel gebracht om een stip op de horizon te zetten en de handen ineen te slaan. Altijd met de focus op maatschappelijke relevantie en altijd samen met koplopers met gevoel voor rentmeesterschap.

Vooruitgang hoef je niet te doen, je moet het alleen niet tegenhouden. De blik naar buiten brengt vanzelf nieuwe mensen en kennis in zicht. Een platform vormt de brug en de steun waarop nieuwe ontwikkelingen kunnen landen. Wilt ook u een platform oprichten voor uw transitie of een convenant samenstellen?

Dan maken we graag met U kennis.

Carin Biegnolé
Conversion tranisitiemakers

Ook toe aan een frisse blik op Uw kennisnetwerk?

Maak hier uw koffieafspraak.

Wij maken kennis bereikbaar. Graag doen we dat ook voor u. We komen met plezier naar U toe voor een kennismakingsafspraak. Druk op de knop hierboven en stuur een mail met uw vraag of datavoorstel.