De Kracht van de Kennis in Groenvermogen NL

Onze economie zal in de toekomst gekenmerkt gaan worden door langere termijn planning op een globale schaal. Het is slimmer om het systeem lokaal van te voren bij te sturen dan achteraf met een grove schop te herschikken. Voor die inzet zijn nu middelen voor beschikbaar. Een voorbeeld daarvan is het Nationaal Groeifonds. Het grootste fonds daaruit is GroenvermogenNL.

GroenvermogenNL versnelt de ontwikkeling van groene waterstof in Nederland. Het Nationaal Groeifonds investeert in het programma, dat zich richt op grootschalige groene waterstofproductie en innovatie in industriële ketens zoals chemie, kerosine, staal en kunstmest. Het bevordert niet alleen klimaatdoelen maar versterkt ook de Nederlandse maakindustrie.

Conversion, als onderdeel van het programma, brengt bedrijfsvragen in het onderzoek in en biedt bedrijven daarmee voordelen zoals een leidende rol in sociaal-economische impact, inzicht in toekomstscenario’s en toegang tot netwerken. Het programma omvat het begrijpen van waterstof in het energiesysteem, het betrekken van de samenleving bij de introductie van deze nieuwe energiedrager, het ontwikkelen van businesscases, identificatie van wettelijke kaders en het versnellen van subsidietoegang. Ruim 40 deskundigen uit 22 verschillende organisaties hebben aan de samenstelling deelgenomen om te werken aan één gezamenlijk onderzoek.

Wilt u uw specifieke vraagstukken voorleggen en zo profiteren van de kennis en ervaring van deze deskundigen? Wilt u direct toegang hebben tot de resultaten en zo actuele kennis in uw bedrijf inbrengen? Neem dan contact met ons op.

Aftermovie Werkpakket 7 Groenvermogen

link: https://www.nationaalgroeifonds.nl/overzicht-lopende-projecten/thema-energie-en-duurzame-ontwikkeling/groenvermogen-ll