Groei mee
Sterke coalities vormen de basis voor nieuwe bedrijfsmodellen. Conversion faciliteert deze samenwerkingsverbanden met behulp van haar uitgebreide netwerk van mensen met kennis en ervaring uit het bedrijfsleven, onderzoek en overheid.

Zo gaan wij te werk

Conversion opereert autonoom en ongebonden, wat betekent dat wij bruisen van ideeën en een eigen verantwoordelijkheid voelen voor de uitvoering. Er ontstaat een kracht wanneer wij het gevoel hebben dat we gezamenlijk op het juiste spoor zitten. Beschouw ons als vrijdenkers. Daarom denken wij niet in termen van projecten, maar in processen. Wij zijn standvastig, geven niet op totdat er werkelijk iets gebeurt.

In het veld voelen wij ons thuis. Wij bezoeken de pioniers, onderhouden contacten met brancheorganisaties, ministeries, provincies en gemeenten, volgen nieuwsbrieven en sociale media en zijn een vaste aanwezigheid bij regionale en nationale bijeenkomsten. Af en toe maken we een uitstapje naar de buurlanden.

“Uit al deze ontwikkelingen puzzelen wij een overzicht bij elkaar en laten de patronen zien. Dat beeld delen wij zo breed mogelijk.”

Carin Biegnolé voelt zich als een vis in het water op het podium. Daar kan ze direct het gesprek met ondernemers en beleidsmakers sturen. Het liefst creëert ze een atmosfeer waarin mensen zich veilig voelen om voorbij de gangbare gedachten te spreken en open te luisteren en te reageren op wat ze zien en horen.

Wij werken graag samen met mensen die creatief kunnen denken en zich ook kritisch durven uiten. Opleiding is niet van primair belang voor ons; wel is het cruciaal dat onze partners het verschil durven te maken. Diverse visies zijn noodzakelijk om een blik in de toekomst te kunnen werpen. Omdat er al zoveel mannelijke experts van zich laten horen, luisteren wij graag naar het geluid van vrouwen en mensen uit de praktijk.

Wat biedt Conversion:

  1. Innovatie, Toekomstperspectieven en Routekaarten: Ontdek de nieuwste innovaties en toekomstperspectieven in het ecosysteem, waarin de sociaal-economische impact centraal staat.
  2. Praktische Inzichten en Ervaringen: Profiteer van praktische inzichten en ervaringen opgedaan door Conversion en haar uitgebreide netwerk van bedrijven en overheidsorganisaties. Leer van echte scenario’s en succesverhalen.
  3. Netwerkmogelijkheden: Leg waardevolle connecties met professionals, experts en belanghebbenden binnen het waterstofecosysteem tijdens lezingen en bijeenkomsten.
  4. Concrete Oplossingen en Inzichten: Ontvang concrete oplossingen en diepgaande inzichten die uw organisatie kunnen helpen bij het navigeren door de complexe uitdagingen en kansen binnen het waterstofveld.
  5. Samenwerking en Partnerschappen: Ontdek mogelijkheden voor samenwerking en partnerschappen, bijvoorbeeld met GroenvermogenNL en haar netwerk, waardoor uw organisatie kan profiteren van collectieve expertise.
  6. Netwerkbijeenkomsten: Begrijp hoe energie bijdraagt aan het ecosysteem van bedrijf en omgeving in de economie. Ontwikkel een inzicht in de rol die uw organisatie kan spelen in een groenere toekomst, en nodig iedereen uit om actief betrokken te zijn door kennis, ervaringen en contacten op te doen met andere bedrijven of overheden binnen hun regionale werkgebied.
  7. Exclusiviteit: Indien relevant, geeft Conversion exclusieve toegang tot het onderzoeksprogramma van GroenvermogenNL, wat deelnemers een unieke en waardevolle ervaring kan bieden.
  8. Impact op de bedrijfsvoering: De kennis en inzichten uit bijeenkomsten en routekaarten zullen directe invloed kunnen hebben op de projecten van deelnemende organisaties, bijvoorbeeld door kostenbesparingen, efficiencyverbeteringen of nieuwe zakelijke kansen.

 

.