Een pleidooi voor kennisontwikkeling

Nieuwe kennis leidt altijd tot nieuwe gedachten, soms zelfs tot een ommekeer in het denken. Dat prikkelt en inspireert om zaken in beweging te zetten. Kennis is van iedereen. Met de juiste kennis, voorkom je verkeerde beslissingen. Kennis kun je in te zetten voor maatschappelijke én persoonlijke ontwikkeling. Daarom helpen wij onze klanten van vraagstukken en feiten kennis te maken.

Hoe zorgen wij voor impact?

Mensen verwarren ons vaak met experts, verbinders, websitebouwers of projectmanagers maar wij zijn platformbouwers!

Innovatie kun je stimuleren. Op een platform komen alle ideeën samen. Conversion zorgt voor inbedding in de juiste organisatiestructuur, het vormen van het netwerk, het bijeen brengen van de spelers, het online vastleggen van informatie, het voorbereiden van deals en convenanten en het openen van de juiste communicatiekanalen. Periodiek meten we de impact.

Omdat te kunnen doen, hebben we een vaste positie nodig naast de regievoerders van de organisaties waar we voor werken. Die regievoerders betrekken ons in een zo vroeg mogelijk stadium bij de opzet van de strategie en voeden ons continue met actuele ontwikkelingen. Op die manier kunnen wij het netwerk richting geven en van informatie voorzien om het werk te doen. Het netwerk geeft op haar beurt weer resultaten van inspanningen terug die openlijk gedeeld kunnen worden met anderen binnen en buiten de organisatie. Van wethouders tot ondernemende koplopers, ze worden allemaal blij als ze met hun behaalde resultaten kunnen stralen!

Onder die condities ontstaat er samenhang. Alle initiatieven rondom het dossier krijgen hun eigen plek. Zijn die condities er niet, dan vervalt het netwerk weer tot een los geheel van projecten waar je natuurlijk wel als beleidsmedewerker, verbinder of projectmedewerker of ondernemer je nog steeds ouderwets je voordeel mee kan doen.

Impact managen via een platform: Wat vraagt dat?

0 Kun en wil je het platform in je werkomgeving als aandeelhouder betrekken bij het opzetten van doelstellingen en uitvoering van strategie?
0 Heb je tijd, middelen en toegang tot relevante informatie waardoor we op regelmatige basis breed binnen en buiten de organisatie kunnen sparren?
0 Durf je in je directe werkomgeving te sturen op opvolging van uitkomsten uit het platform?
Is er een kans op een ja op alle drie de vragen? Dan is er een stevige vertrouwensbasis en kan het bouwen aan impact gaan beginnen!