Brandstofvisie met LEF
Platform voor fossielvrij vervoer

Hoe kunnen gemeenten, provincies, regio’s en koplopers geholpen worden bij de transitie naar duurzame mobiliteit en waar kan de brandstofvisie bijdragen tot concrete inkoopconsortia/ aanbestedingen?

Het platform richt zich op decentrale overheden en koplopers die bezig zijn om een lokale brandstofvisie uit te werken en hulp kunnen gebruiken via een keuzemenu van de juiste instrumenten en partners. Lees meer

Slim en Schoon door de Stad
Kennisplatform duurzaam vervoer

In 2014 begonnen in Amsterdam, hebben we inmiddels in drie steden cruciale informatie vastgelegd over beleid en voortgang en honderden mensen aan tafel gebracht.

Vele gevonden manieren om duurzaam vervoer vorm te geven, laten wij zien via praktijkvoorbeelden van koplopers of overheidsinstrumenten zoals toegangsbeleid binnenstad, subsidies, of kansen voor inkoop. www.slimenschoon.nl

Slim en Schoon door de Haagse Stad
Platform voor schone lucht

Samenwerking met gemeente Den Haag, Bereikbaar Haaglanden en Bureau Binnenstad om elektrisch vervoer te stimuleren. Thema’s zijn o.a. bouwlogistiek, thuisbezorging, last-mile stadsdistributie, taxivervoer en leefkwaliteit winkelstraat.

Haagse Koplopers uit het MKB werken in hun buurt vervoersinitiatieven uit die doorgroeien naar de rest van de stad. Lees meer

Slim en Schoon binnenstad Haarlem
Platform voor uitstootloze distributie

De ambitie is het vermindering van geluids- en luchtvervuiling, congestie, verkeersonveilige situaties en de problemen met laden en lossen.

De projectgroep met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit de binnenstad, brancheorganisaties en de gemeente komt zelf met initiatieven met koplopers en bepaalt mede de beleidsrichting. Kansrijke initiatieven van koplopers met goederenvervoer in Haarlem, groeien door naar een living lab binnen de GDZES.
slimenschoon.nl/haarlem

Lees meer…

Amsterdam Koffie Elektrisch
Platform kennis elektrische mobiliteit

Amsterdam heeft als doel om in 2025 het vervoer in de stad zo schoon mogelijk te laten rijden. Daarvoor beheren wij een uitgebreid netwerk van alle actoren op het gebied van elektrische mobiliteit; van autofabrikanten, leasemaatschappijen, vervoerders en rondvaartbootmaatschappijen tot innovatieve makers van laadoplossingen en elektrische werktuigen. Meer dan 100 koplopers komen bijeen om te praten over knelpunten en oplossingen van o.a. laadinfra en de laatste ontwikkelen rondom elektrisch rijden in Amsterdam. Lees meer…

6 Living Labs Green Deal ZES

In 6 living labs vanuit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) belichten we schone stadslogistiek vanuit verschillende invalshoeken om te laten zien dat er veel kan. Voorbeelden maken duidelijk dat niet alleen een technologische aangelegenheid is. Lees hier meer over:

  • Een waterstofvulpunt in de Harnaschpolder
  • Een logistieke hub in Den Haag
  • Binnenstadbeleid in Haarlem
  • City Hub Roermond
  • Leefbaarheid binnenstad Dordrecht
  • Schiedam

Platform Eer en Vrijheid
2011-2014

Het Platform Eer en Vrijheid is het landelijk platform voor thema’s als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Professionals en vrijwilligers kunnen kennis delen, netwerken en onderwerpen agenderen tijdens bijeenkomsten en digitaal.

Het platform is door Conversion opgezet en beheert in samenwerking met het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in 2011.

Vrouwen brengen Verandering

De hele wereld zou veel meer naar de lange termijn moeten kijken. Duurzame productie veel duidelijker belonen met subsidies, vervuiling veel zwaarder belasten, de kilometerheffing juist niet budgetneutraal invoeren: dan doet de markt in de meeste gevallen verder het werk.

Eén van de sleutels voor verandering ligt bij vrouwen, is de overtuiging van hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent. In haar geest zijn met het ABNAMRO Dialoques house dialoogtafels opgezet. Lees meer over de filosofie hierachter..

Filo-Sophie Leven is leren’
Uitgeverij Villa Sophia

Filosofie is vrijdenken. De toekomst wordt bepaald door mensen die reflecteren op kennis en ervaring, creativiteit benutten en die de kracht vinden zich in te spannen voor het groter geheel.

Ontmoet de kennis uit de wijsheidtradities uit Oost en West zoals die al eeuwenlang beschikbaar is in een fonds van 20 bijzondere titels en een scala van lezingen.