Platform Eer en Vrijheid

Het Platform Eer en Vrijheid is een landelijk platform voor alle partijen die zich bezig houden met thema’s als huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld. Binnen het platform kunnen professionals en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten om deze onderwerpen aan te pakken hun kennis delen, netwerken, maar ook onderwerpen agenderen. Dit kan zowel tijdens één van de bijeenkomsten die georganiseerd worden als digitaal.

Het platform is opgezet is samenwerking met het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid in 2011.