Geen goed werk zonder stevige gereedschapskist

Aan de slag met de transitie naar duurzaam vervoer? Onderstaande gereedschappen helpen het proces op gang te brengen.

Welke ter hand te nemen? Dat hangt van wat er al gebeurt in uw regio op duurzaam vervoer staat en wat uw ambities zijn. Wilt u een stap voor stap beginnen, dat kan. U kunt bijvoorbeeld een eerste verkenning doen. Ook kunt u in elke fase ervoor kiezen een platform op te richten. Via een publiek -privaat platform kunt u signalen opvangen, zorgen dat de communicatie op gang komt, mensen aan tafel krijgen, afspraken maken, besluiten vastleggen, proeftuinen starten, informatie inrichten, kennis vastleggen en het proces evalueren.

quickscan den haag MKB

Verkenning: Stip op de horizon zetten en in kaart brengen wie wat al doet

Zonder ambitie gaat niemand lopen. Dus schets een horizon en zet een stip. Waar gaan we voor?

Door steeds goed te luisteren en het veld in kaart te brengen, wordt duidelijk wat er allemaal al gebeurd, wat in wiens belang is en waar kansen liggen. Welke thema’s kunnen versnellen, waar zit energie? Dat wil je signaleren en stimuleren.

logistiek in de bouw

Clubgevoel creëren: Koplopersgroep maken

Koplopers hebben de eerste stappen gezet en voelen zich aangetrokken tot de ambitie. Het effect van een gezamenlijke ambitie is verbazingwekkend sterk. Vanwege binding met hun omgeving en voorsprong door innovatie, popelen deze ondernemers om mee te bewegen. Voorkom een doel zoals ‘het delen van kennis’ en hobbelen van onderwerp naar onderwerp. Daar haken koplopers op af.

taxis

Leren van elkaar: Bijeenkomsten organiseren

Door bij koplopers een kijkje in de keuken te nemen, worden letterlijk deuren geopend. De behoefte om kennis te delen en van elkaar te leren is groot. Door af en toe bij elkaar te komen wordt samenwerking gestimuleerd. De sprekers, locaties en voorbeelden komen allemaal uit de koplopers zelf. We zien vaak dat koplopers onderling zaken gaan doen wat de haalbaarheid van hun innovaties vergroot.

Uittesten: ‘living labs’ starten

Living labs kunnen vernieuwende inzichten opleveren. Alles richt zich op het samen ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Ze zijn een bron van open informatie. Hoe meer er uit komt, hoe meer participanten nieuwsgierig aansluiten.

Elk living lab draagt op zijn eigen manier bij aan de transitie. Een specifiek en moeilijk doel spreekt het vertrouwen in eigen kunnen aan. Het geeft richting, schetst, verantwoordelijkheden en inspireert koplopers nog actiever te worden. Het adagio? Eén aanjager die iedereen uitdaagt, maar zelf niets onnodig vast zet. Het is een levend geheel dus de uitkomst staat niet vooraf vast.

Bijeenkomst bouwlogistiek Den Haag

Informatie inrichten: van een bak gegevens kennis maken

Nu de eerste proeven zijn gestart, ontstaat er een stroom van informatie waar iedereen wil ineens het fijne van wil weten: wat het doel is, waar het zich afspeelt, wie ermee doen en waarom, wat het plan is en vooral, hoe het ermee staat. Wij zorgen dat feiten terug te vinden zijn.

lokale visie

Monitoring: impact meten en opschaling uitlichten

Zodra de eerste resultaten van het living lab bekend zijn, is er zicht op wat de impact kan zijn. Is dit de nieuwe manier van werken, de technologie van de toekomst? Zo ja, wat is goed gegaan of zo nee, waarom dingen niet lukken. Is het eerste positieve resultaat binnen, probeer dan een tweede, en eventueel ook een derde ambitie concreet te maken of verder op te schalen.

elektrische truck tecnische unie4

Communiceren: de wereld laten weten waar we op vooruitgaan

De buitenwereld dringt aan op informatie. Berichten wordt door alle deelnemers aan het platform met hun achterban gedeeld, zodat ook zij een herkenbaar beeld krijgen van wat er speelt. Dat leuk is om te lezen.

Toch nog extra aandacht nodig? Dan vliegensvlug op pad als ambassadeur of kennismakelaar

Soms is het belangrijk dat het onderwerp aan alle kanten extra aandacht krijgt. Dan is het goed om een aantal ambassadeurs in het veld te hebben die steeds weer het verhaal vertellen. Soms is het nodig dat de kennis ook echt letterlijk het land in gedragen moet worden. Dan kan een kennisloket helpen, waar nodig ondersteund door kennismakelaars in het land.

Conversion treedt regelmatig op als ambassadeur of kennismakelaar. Door de opgedane contacten met de koplopers weten we wie ze zijn, kennen we hun behoeften en de wegen die bewandeld moeten worden om ambities te realiseren.