Nieuwe kennis leidt altijd tot nieuwe gedachten, soms zelfs tot een ommekeer in het denken. Kennis is van iedereen. Daarom delen wij onze kennis over de thema’s waaraan wij werken  op onze platforms maar ook op verzoek via lezingen, presentaties en trainingen.

Thema's

Living Labs

Wat is een living lab? Een living lab is een experimentele omgeving waar deelnemers op basis van vrijwilligheid aan een gezamenlijk doel werken en kijken of het initiatief levensvatbaar en opschaalbaar is. Als dat zo is, dan kan het living lab uitgroeien tot een nieuwe vorm van voertuig, brandstof, infrastructuur of…

Lees verder

Convenant voor meer schoner taxivervoer

Convenant getekend voor meer schoner vervoer De bekende Londense taxi, maar dan helemaal elektrisch, verschijnt volgend jaar in het Haagse straatbeeld. Via de RTC/RMC zullen komend jaar tegen de veertig zogeheten Black Cabs TX rondrijden in de hofstad. Wethouder Tom de Bruijn probeert de elektrische taxi uit. Dit bleek op…

Lees verder