In de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) werken allerlei partijen samen aan een nieuwe aanpak van duurzame stedelijke logistiek. Innovaties zijn nodig in de combinatie van organisatie, regelgeving, technologie en gedrag. In een living lab wordt in experimentele omgeving een geselecteerde innovatie onderzocht en resultaten worden gecommuniceerd. Het doel is uiteindelijk om de positieve resultaten te kunnen gebruiken om op te schalen.

 

6 Living labs

In totaal heeft Conversion 6 living labs begeleid in hun opstart. Dat zijn:

  • Een waterstofvulpunt in de Harnaschpolder
  • Een logistieke hub in Den Haag
  • Nieuw toegangsbeleid binnenstad Haarlem
  • Een Cityhub in Roermond
  • Leefbaarheid binnenstad Dordrecht
  • Schiedam

Wat maakt een living lab tot een succes? Uit de experimenten die wij in de afgelopen 2 jaar hebben begeleid blijkt dat er meerdere factoren kunnen bijdragen aan een kansrijk initiatief. Allereerst moeten er gedreven mensen aan het hoofd staan die het lab willen trekken.

Daarnaast moeten alle stakeholders betrokken worden, dus niet alleen een bedrijf of vervoerder, maar ook kennisinstellingen, de overheid en niet te vergeten de inwoners van een bepaalde plek.

Goede communicatie en monitoring is belangrijk. Iedereen moet weten wat zijn/haar rol is binnen het experiment en de voortgang moet in de gaten gehouden worden. Daarnaast kan er door gesprekken en bezoeken ook veel geleerd worden van andere living labs.

Onderaan deze pagina staat een rapport met verhalen en interviews van 4 succesvolle initiatiefnemers van Living Labs.

Pioniers

Download het rapport over de zes pioniers

Wij nemen u mee met 4 living labs die in 2016 door Rijkswaterstaat in opdracht van IenM zijn begeleid. In zes verdiepende interviews laten we verschillende pioniers aan het woord. Daarbij belichten we schone stadslogistiek vanuit verschillende invalshoeken om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. De interviews laten zien dat er veel kan. De voorbeelden maken duidelijk dat het verduurzamen van de stadslogistiek niet alleen een technologische aangelegenheid is van brandstoffen en aandrijving.