Haarlem heeft zichzelf als doel gesteld om draagvlak te creëren voor het Greendeal Zero Emissie convenant 2014 – 2018. Dit wil ze doen door vervoersbewegingen te verminderen en deze schoner en slimmer te maken in de Haarlemse binnenstad. Hiervoor zal er samengewerkt moeten worden door bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem zelf. De ambitie van alle partijen in de binnenstad is: het vermindering van geluids- en luchtvervuiling, congestie, verkeersonveilige situaties en de problemen met laden en lossen.

Conversion heeft een koplopersgroep opgezet (i.o.v. met de gemeente Haarlem). Deze groep is bedoeld om de ondernemers in stadsdistributie mee te nemen in de visie van Haarlem op duurzaam vervoer in de binnenstad. De groep komt regelmatig bij elkaar en draagt zelf ook initiatieven aan voor samenwerkingen onderling.

Daarbij staan de ondernemers voorop die nu al actief zijn met bijvoorbeeld elektrisch rijden of die graag geholpen willen worden in wat wel en niet kan bij het opzetten van een stadslogistiek centrum.

De koplopersgroep is een open en divers netwerk van ondernemers die veel met goederen rijden in Haarlem of oplossingen aanbieden. Samen met de gemeente trekken zij informeel op en verkennen de praktijk van stadsdistributie. Het is een aanvulling op de projectgroep die juist formeel met een kleine groep vertegenwoordigers tot besluiten komt.

 

Binnenstad beleid

Haarlem heeft een succesvol binnenstadbeleid opgezet door samen te werken met bedrijven in de stad en de vervoerders en verladers die er iedere dag rijden. Door met elkaar aan tafel te zitten hebben ze afspraken kunnen maken rondom de venstertijden in de binnenstad: deze zijn nu verruimd voor alle elektrisch vervoer.

 

 

 

 

SLIM EN SCHOON DOOR DE BINNENSTAD VAN HAARLEM

Het netwerk Slim en Schoon door de binnenstad van Haarlem komt regelmatig bij elkaar. Wilt u meer weten of het netwerk en hun werkzaamheden, neem dan contact op.