Slim en Schoon door de binnenstad van Haarlem
Platform voor uitstootloze distributie in de binnenstad

De gemeente wil met wethouder Cora-Yfke Sikkema voorop in Haarlem zichtbaar meer elektrisch vervoer op de weg en meer bundeling van vracht. Haarlem heeft zichzelf als doel gesteld om draagvlak te creëren voor het Greendeal Zero Emissie convenant 2014 – 2018. Hiervoor zal er samengewerkt moeten worden door bewoners, bedrijven en de gemeente Haarlem zelf.

Om dat te bereiken ondersteunt zij initiatieven van koplopers met flankerend beleid en promotie. De ambitie van alle partijen in de binnenstad is: het vermindering van geluids- en luchtvervuiling, congestie, verkeersonveilige situaties en de problemen met laden en lossen.

Conversion heeft een koplopersgroep opgezet (i.o.v. met de gemeente Haarlem). Deze groep is bedoeld om de ondernemers in stadsdistributie mee te nemen in de visie van Haarlem op duurzaam vervoer in de binnenstad. De groep komt regelmatig bij elkaar en draagt zelf ook initiatieven aan voor samenwerkingen onderling.

Daarbij staan de ondernemers voorop die nu al actief zijn met bijvoorbeeld elektrisch rijden of die graag geholpen willen worden in wat wel en niet kan bij het opzetten van een stadslogistiek centrum.

De koplopersgroep is een open en divers netwerk van ondernemers die veel met goederen rijden in Haarlem of oplossingen aanbieden. Samen met de gemeente trekken zij informeel op en verkennen de praktijk van stadsdistributie. Het is een aanvulling op de projectgroep die juist formeel met een kleine groep vertegenwoordigers tot besluiten komt.

De projectgroep met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven uit de binnenstad, brancheorganisaties en de gemeente komt zelf met initiatieven en bepaalt mede de beleidsrichting. Haarlem heeft zo een succesvol binnenstadbeleid opgezet rondom de venstertijden in de binnenstad: deze zijn nu verruimd voor alle elektrisch vervoer en beperkt voor vervuilende voertuigen.

De koplopersgroep is een aanvulling op de projectgroep die juist formeel met een kleine groep vertegenwoordigers tot besluiten komt. Bijvoorbeeld over in wat wel en niet kan bij het opzetten van een stadslogistiek centrum.

Vanuit de GDZES is afgesproken dat de gemeente Haarlem samen met ondernemers living labs start die mogelijk in 2020 ook in de andere gemeenten en regio’s uitgevoerd kunnen worden. Initiatieven uit de koplopersgroep, groeien zo door naar een living lab.

Deze living labs worden nu door ons in kaart gebracht, vastgelegd en begeleid.
slimenschoon.nl/haarlem

Binnenstadbeleid

Haarlem heeft een op deze wijze een nieuw toegangsbeleid voor de binnenstad opgezet. Door samen te werken met bedrijven in de stad en de vervoerders en verladers die er iedere dag rijden, door met elkaar aan tafel te zitten, zijn er afspraken kunnen maken rondom de venstertijden in de binnenstad: deze zijn nu verruimd voor alle elektrisch vervoer.