Het doel in Den Haag voor de komende jaren is draagvlak creëren voor het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018. Conversion onderzocht aan de hand van een quickscan waar de beweging zit in de stad: welke ondernemers houden zich bezig met duurzaam vervoer; wie rijden er allemaal al duurzaam in de stad (of willen dat doen) en wat zetten ze daarvoor in. Uit de quickscan kwam ook naar voren dat er een grote behoefte was om een club te vormen die vooruit loopt op schone en slimme oplossingen.

Het idee was door deze ondernemers en andere geïnteresseerden samen te brengen, er gedeeld eigenaarschap over de luchtkwaliteit in Den Haag gecreëerd werd. Bestaande initiatieven worden verbonden en versterkt en nieuwe bedrijven worden over de streep getrokken. Op deze manier is de Koplopersgroep tot stand gekomen.

SLIM EN SCHOON DOOR DE HAAGSE STAD

Het netwerk Slim en Schoon door de Haagse Stad is een samenwerkingsverband van de gemeente Den Haag, Bereikbaar Haaglanden, en Bureau Binnenstad en Conversion om elektrisch vervoer en slimme en schone stadsdistributie te stimuleren en te faciliteren. Dit jaar worden er nog drie bijeenkomsten georganiseerd met het netwerk. Op 30 juni vond de eerste van deze drie plaats, waarbij voedsel thuisbezorging centraal staat. De bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden, in combinatie met het thema The Last Mile.

 

KOPLOPERSGROEP

De Koplopers bestaan uit bedrijven uit verschillende sectoren (o.a. vervoer, maakindustrie, retail, horeca) en segmenten (van klein naar groot). Koplopers willen aan de juiste tafel zitten met de juiste mensen. De leden leren van elkaar en motiveren andere ondernemers om mee te doen zodat opschaling en groei mogelijk wordt. De doelstelling is om op straatniveau kansrijke duurzame vervoerinitiatieven op te schalen. Meer informatie over de koplopersgroep? Neem dan contact op.