SLIM EN SCHOON DOOR DE HAAGSE STAD

Het doel in Den Haag voor de komende jaren was draagvlak creëren voor het Actieplan Luchtkwaliteit 2015-2018. We zijn in 2015 direct gestart met een verkenning van initiatieven en maatregelen. We onderzochten waar de beweging zit in de stad: welke ondernemers houden zich bezig met duurzaam vervoer; wie rijden er allemaal al duurzaam in de stad (of willen dat doen) en wat zetten ze daarvoor in. Uit de quickscan kwam ook naar voren dat er een grote behoefte was om een club te vormen die vooruit loopt op schone en slimme oplossingen.

Daar vanuit is het een samenwerkingsverband van Den Haag elektrisch, Bereikbaar Haaglanden en Bureau Binnenstad ontstaan om elektrisch vervoer en slimme en schone stadsdistributie te stimuleren en te faciliteren.

In 2017 werden er drie thema’s uitgewerkt met het netwerk: bouwlogistiek, thuisbezorging, last-mile distributie, taxivervoer en leefkwaliteit in de winkelstraat. Bestaande initiatieven werden verbonden en versterkt en nieuwe bedrijven werden over de streep getrokken.

KOPLOPERSGROEP

De Koplopers bestaan uit bedrijven uit verschillende sectoren (o.a. vervoer, maakindustrie, retail, horeca) en segmenten (van klein naar groot). Koplopers willen aan de juiste tafel zitten met de juiste mensen. De leden leren van elkaar en motiveren andere ondernemers om mee te doen zodat opschaling en groei mogelijk wordt. De doelstelling is om op straatniveau kansrijke duurzame vervoerinitiatieven op te schalen.

http://conversion.nl/haagse-hotels-zetten-vaart-achter-elektrische-taxis/

Lift mee met de TEXI | Slim & Schoon door de Haagse Stad

De lucht in Den Haag wordt steeds schoner. Natuurlijk willen we dat de lucht nóg schoner wordt. Meer gebruik van de schone taxi helpt daarbij. In de keuze voor schoon taxivervoer spelen zowel taxibedrijven als uzelf, als gebruiker of besteller, een belangrijke rol. Eerder hebben verschillende taxiondernemers en bedrijven die taxiritten bestellen hun handtekening gezet onder een…

Read more

koplopersbijeenkomst EV voor wagenparkbeheerders en leasebedrijven 5 oktober 2018 ANWB Den Haag

Den Haag verdient meer zichtbaar elektrisch vervoer en daar gaan wij in bijzijn van de wethouder en de directe ANWB wat mee doen. Op 5 oktober organiseren we vanuit Team Den Haag elektrisch een . We sluiten aan bij haar proefrittenfestival (op 5 en 6 oktober 2018) op het terrein van de ANWB aan de Wassenaarseweg 2020 in Den Haag. Alle…

Read more

Convenant voor meer schoner taxivervoer

Convenant getekend voor meer schoner vervoer De bekende Londense taxi, maar dan helemaal elektrisch, verschijnt volgend jaar in het Haagse straatbeeld. Via de RTC/RMC zullen komend jaar tegen de veertig zogeheten Black Cabs TX rondrijden in de hofstad. Wethouder Tom de Bruijn probeert de elektrische taxi uit. Dit bleek op 21 november 2017 bij gastbedrijf…

Read more

Schone lucht in Den Haag: Kies op 30 januari voor de elektrische taxi

Bent u op zoek naar een elektrische taxi in Den Haag? Namens Team Den Haag Elektrisch nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst Slim en schoon door de Haagse stad: allemaal in de elektrische taxi.  De gemeente Den Haag zet zich in voor schone lucht. Meer gebruik van de elektrische taxi helpt daarbij. Onlangs hebben diverse bedrijven samengewerkt om meer elektrische taxi’s…

Read more