Snelkookpan: voorwaarden voor opschaling

De snelkookpan-sessie begint met een korte introductie en toelichting van Carin Biegnolé. Het belangrijkste doel van de sessie is ophalen wat er bij deelnemers speelt op het gebied van innovatieve energiedragers en mobiliteit in een interactieve sessie te bespreken waar het rijk deze ontwikkelingen kan ondersteunen. Op deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van het rijk, provincies,…

Innovatieve energiedragers van de Toekomst Regiobijeenkomsten 31 oktober & 1, 7, 14 en 15 november

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Dat is de ambitie van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. De komende maanden wordt het Klimaatakkoord verder vormgegeven. We gaan van ambitie en visie naar een gezamenlijk uitvoerings- en investeringsprogramma en concrete deals. De Mobiliteitstafel krijgt een eigen werkgroep…

Presentatie Congres Geluid, lucht en trillingen 2017 ‘Stimuleren Schoon Vervoer in uw Gemeente’

Carin Biegnolé treedt geregeld op als spreker. Zo ook op het congres Geluid, lucht en trillingen. Dit is de samenvatting van de lezing uit november 2017. Stappen zetten op weg naar zero-emissie In Europa is er geen land dat zover vooruitloopt met het experimenteren met maatregelen op de transitie naar alternatieve brandstoffen als Nederland. Nederland…