Snelkookpan: voorwaarden voor opschaling

De snelkookpan-sessie begint met een korte introductie en toelichting van Carin Biegnolé. Het belangrijkste doel van de sessie is ophalen wat er bij deelnemers speelt op het gebied van innovatieve energiedragers en mobiliteit in een interactieve sessie te bespreken waar het rijk deze ontwikkelingen kan ondersteunen. Op deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van het rijk, provincies,…

Innovatieve energiedragers van de Toekomst Regiobijeenkomsten 31 oktober & 1, 7, 14 en 15 november

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Dat is de ambitie van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. De komende maanden wordt het Klimaatakkoord verder vormgegeven. We gaan van ambitie en visie naar een gezamenlijk uitvoerings- en investeringsprogramma en concrete deals. De Mobiliteitstafel krijgt een eigen werkgroep…

Festival Duurzame Mobiliteit

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn gereduceerd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Deze zomer maakt het kabinet afspraken in het Klimaatakkoord. Mobiliteit is een van de vijf sectoren. Praat mee over de maatregelen en kom naar het Festival Duurzame Mobiliteit, op donderdag 31 mei in de Rijtuigenloods…

Schone lucht in Den Haag: Kies op 30 januari voor de elektrische taxi

Bent u op zoek naar een elektrische taxi in Den Haag? Namens Team Den Haag Elektrisch nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst Slim en schoon door de Haagse stad: allemaal in de elektrische taxi.  De gemeente Den Haag zet zich in voor schone lucht. Meer gebruik van de elektrische taxi helpt daarbij. Onlangs hebben diverse bedrijven samengewerkt om meer elektrische taxi’s…