Snelkookpan: voorwaarden voor opschaling

De snelkookpan-sessie begint met een korte introductie en toelichting van Carin Biegnolé. Het belangrijkste doel van de sessie is ophalen wat er bij deelnemers speelt op het gebied van innovatieve energiedragers en mobiliteit in een interactieve sessie te bespreken waar het rijk deze ontwikkelingen kan ondersteunen. Op deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van het rijk, provincies,…

Innovatieve energiedragers van de Toekomst Regiobijeenkomsten 31 oktober & 1, 7, 14 en 15 november

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen in 2050. Geen emissies, betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Dat is de ambitie van de Mobiliteitstafel van het Klimaatakkoord. De komende maanden wordt het Klimaatakkoord verder vormgegeven. We gaan van ambitie en visie naar een gezamenlijk uitvoerings- en investeringsprogramma en concrete deals. De Mobiliteitstafel krijgt een eigen werkgroep…

Festival Duurzame Mobiliteit

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 49% zijn gereduceerd. Dat is een flinke ambitie, maar het kán wel. Deze zomer maakt het kabinet afspraken in het Klimaatakkoord. Mobiliteit is een van de vijf sectoren. Praat mee over de maatregelen en kom naar het Festival Duurzame Mobiliteit, op donderdag 31 mei in de Rijtuigenloods…

Living Labs

Wat is een living lab? Een living lab is een experimentele omgeving waar deelnemers op basis van vrijwilligheid aan een gezamenlijk doel werken en kijken of het initiatief levensvatbaar en opschaalbaar is. Als dat zo is, dan kan het living lab uitgroeien tot een nieuwe vorm van voertuig, brandstof, infrastructuur of vervoersbeleid. We onderscheiden drie fasen…

Convenant voor meer schoner taxivervoer

Convenant getekend voor meer schoner vervoer De bekende Londense taxi, maar dan helemaal elektrisch, verschijnt volgend jaar in het Haagse straatbeeld. Via de RTC/RMC zullen komend jaar tegen de veertig zogeheten Black Cabs TX rondrijden in de hofstad. Wethouder Tom de Bruijn probeert de elektrische taxi uit. Dit bleek op 21 november 2017 bij gastbedrijf…

Schone lucht in Den Haag: Kies op 30 januari voor de elektrische taxi

Bent u op zoek naar een elektrische taxi in Den Haag? Namens Team Den Haag Elektrisch nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst Slim en schoon door de Haagse stad: allemaal in de elektrische taxi.  De gemeente Den Haag zet zich in voor schone lucht. Meer gebruik van de elektrische taxi helpt daarbij. Onlangs hebben diverse bedrijven samengewerkt om meer elektrische taxi’s…