In Amsterdam beheren wij een uitgebreid netwerk van alle actoren op het gebied van elektrisch rijden; van grote supermarkten, leasemaatschappijen en rondvaartboot bedrijven tot innovatieve makers van elektrische werktuigen. Ook organiseren wij meerdere keren per jaar bijeenkomsten samen met de gemeente Amsterdam voor het netwerk Koffie Elektrisch. Op de meest recente bijeenkomst in maart 2017 waren meer dan 100 koplopers bijeengekomen om te praten over knelpunten en oplossingen van laadproblemen. Bent u benieuwd naar voorbeelden op het gebied van duurzaam vervoer in de hoofdstad, of wilt u meer weten over een volgende bijeenkomst, neem dan contact met ons op.

KOFFIE ELEKTRISCH

Het netwerk Koffie Elektrisch komt meerdere keren per jaar bij elkaar om de laatste ontwikkelen rondom elektrisch rijden in Amsterdam met elkaar te delen. Inmiddels rijden er tienduizenden verschillende elektrische auto’s, vracht- en bestelwagens en zelfs een e-shovel door de stad. Er blijven slimme initiatieven komen en een aantal koplopers heeft de ambitie hun elektrisch wagenpark nog verder te laten groeien.

De volgende bijeenkomst vindt plaats in oktober en zal als thema hebben: elektrische werktuigen. Binnenkort wordt de exacte datum bekend, en dan zal het ook worden aangekondigd op deze website.

SLIM EN SCHOON DOOR DE STAD

Conversion heeft samen met de gemeente Amsterdam ook de website van Slim en Schoon door de Stad opgezet (SSDS). SSDS is een initiatief van samenwerkende brancheverenigingen, belangenorganisatie, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het is een website waar het laatste nieuws over koplopers in Amsterdam werd gedeeld en voorbeeld cases van vruchtbare samenwerkingen tussen bedrijven en instellingen worden uitgelicht.

Duurzame Inkoop

Amsterdam heeft als doel om in 2025 het vervoer in de stad zo schoon mogelijk te laten rijden. Om dit te realiseren wordt er ingezet op elektrisch vervoer van goederen en diensten in de stad. Daarnaast wil de gemeente ook haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen, en 45% minder uitstoot hebben in 2025. In het filmpje hieronder is een voorbeeld te zien van het duurzame inkoopbeleid van de stad.