Platform voor schone lucht door inzet van meer elektrisch vervoer

In Amsterdam beheren wij een uitgebreid netwerk van alle actoren op het gebied van elektrisch rijden; van grote supermarkten, leasemaatschappijen en rondvaartbootmaatschappijen tot innovatieve makers van elektrische werktuigen. Ook organiseren wij meerdere keren per jaar bijeenkomsten samen met de gemeente Amsterdam voor het netwerk Koffie Elektrisch. Op de meest recente bijeenkomst in maart 2017 waren meer dan 100 koplopers bijeengekomen om te praten over knelpunten en oplossingen van laadproblemen.

Koffie Elektrisch

Het netwerk Koffie Elektrisch is er om de laatste ontwikkelingen rondom elektrisch rijden in Amsterdam met elkaar te delen. Inmiddels rijden er tienduizenden verschillende elektrische auto’s, vracht- en bestelwagens en zelfs een e-shovel door de stad. Er blijven slimme initiatieven komen en een aantal koplopers heeft de ambitie hun elektrisch wagenpark nog verder te laten groeien.

Kijk hier naar een impressie van de bijeenkomst..

Slim en Schoon door de Stad

Conversion heeft samen met de gemeente Amsterdam ook het netwerk en de website van Slim en Schoon door de Stad opgezet. Het is een initiatief van samenwerkende brancheverenigingen, belangenorganisatie, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Op de website werd het laatste nieuws over koplopers in Amsterdam gedeeld en voorbeeld cases van vruchtbare samenwerkingen tussen bedrijven en instellingen werden uitgelicht.

Duurzame Inkoop

Amsterdam heeft als doel om in 2025 het vervoer in de stad zo schoon mogelijk te laten rijden. Om dit te realiseren wordt er ingezet op elektrisch vervoer van goederen en diensten in de stad. Daarnaast wil de gemeente ook haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen, en 45% minder uitstoot hebben in 2025. In het filmpje hieronder is een voorbeeld te zien van het duurzame inkoopbeleid van de stad.