Wij brengen overheden, ondernemers en kennisinstellingen dichter bij elkaar in lokale en regionale platforms om zo de doelstellingen rondom zero-emissie 2025 te halen. Nederlandse gemeenten zijn aan de hand van de brandstofvisie en via de Green Deals en brandstofplatforms op zoek naar manieren om hun beleid op luchtkwaliteit en zero-emissie vorm te geven. Steeds meer ondernemers en bedrijven willen de overstap naar duurzaam vervoer maken en zoeken naar de juiste voorbeelden en initiatieven om dit proces in gang te zetten. Wij geloven in gedeeld eigenaarschap van het klimaat, en hechten daarom veel waarde aan het bijeen brengen van al deze actoren om zo samen te werken aan een duurzame toekomst.

In de afgelopen jaren hebben we in verschillende grote steden in Nederland netwerken opgebouwd en mensen aan tafel gebracht om concrete afspraken te maken en convenanten te sluiten rondom duurzame stadslogistiek. Voorbeelden hiervan zijn te lezen onder netwerken. Daarnaast werken we ook op landelijk niveau samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met Rijkswaterstaat aan het opzetten van Living Labs en het begeleiden van gemeenten in het ontwikkelen van lokale visie en beleid.